Cjenik usluga

ČELIČNA FELGA OD 10-15 COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 15,00 kn
BALANS KOTAČA kom 15,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 140,00 kn
ČELIČNA FELGA OD 16-17 COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 15,00 kn
BALANS KOTAČA kom 15,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 160,00 kn
ALUMINIJSKA FELGA 10-16 COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 15,00 kn
BALANS KOTAČA kom 15,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 160,00 kn
ALUMINIJSKA FELGA 17 COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 20,00 kn
BALANS KOTAČA kom 20,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 180,00 kn
ALUMINIJSKA FELGA 18-19 COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 20,00 kn
BALANS KOTAČA kom 20,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 200,00 kn
ALUMINIJSKA FELGA 20 I VIŠE COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 25,00 kn
BALANS KOTAČA kom 25,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 15,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 260,00 kn
RUN FLAT GUME 16 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 20,00 kn
BALANS KOTAČA kom 25,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 220,00 kn
RUN FLAT GUME 17-18 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 30,00 kn
BALANS KOTAČA kom 25,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 260,00 kn
RUN FLAT GUME 19 COLA PA NAVIŠE
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 40,00 kn
BALANS KOTAČA kom 30,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 320,00 kn
ĐIP VOZILO ČELIČNA FELGA 15,16 COLA    
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME   25,00 kn
BALANS KOTAČA kom 25,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 240,00 kn
ĐIP VOZILO ALUMINIJSKA FELGA 15,16,17 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 25,00 kn
BALANS KOTAČA kom 25,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 240,00 kn
ĐIP VOZILO ALUMINIJSKA FELGA 18,19 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 25,00 kn
BALANS KOTAČA kom 30,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 260,00 kn
ĐIP VOZILO ALUMINIJSKA FELGA 20 COLA PA NAVIŠE
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 30,00 kn
BALANS KOTAČA kom 30,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 280,00 kn
KOMBI VOZILO ČELIČNA FELGA 14,15 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 20,00 kn
BALANS KOTAČA kom 25,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 220,00 kn
KOMBI VOZILO ČELIČNA FELGA 16,17 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 25,00 kn
BALANS KOTAČA kom 25,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 15,00 kn
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI 260,00 kn
KAMION 17,5 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 50,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 20,00 kn
KAMION 19,5-22,5 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 80,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 30,00 kn
TRAKTOR PREDNJA 16 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 30,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 10,00 kn
TRAKTOR ZADNJA 11.2,12.4-28 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 70,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 20,00 kn
TRAKTOR ZADNJA 14.9,16.9-28 I SVE DO 32 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 100,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 20,00 kn
TRAKTOR ZADNJA 32 COLA NA VIŠE, KOMBAJN, BAGER
MONTAŽA I DEMONTAŽA GUME kom 150,00 kn
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom 20,00 kn
VILIČAR
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom 70,00 kn
 
POPORAVAK GUME ČELIČNA FELGA kom 60,00 kn
OSOBNO VOZILO    
POPORAVAK GUME ALUMINIJSKA FELGA kom 70,00 kn
OSOBNO VOZILO    
POPORAVAK GUME ĐIP I KOMBI SVE FELGE kom 70,00 kn
POPRAVAK GUME ZA SKUTER, KOSILICU kom 30,00 kn
POPRAVAK GUME BICIKL SA POSTAVOM kom 30,00 kn
POPRAVAK GUME BICIKL kom 25,00 kn
POPRAVAK TRAKTORSKE GUME    
16 COLA kom 60,00 kn
24 COLA kom 90,00 kn
28 COLA kom 100,00 kn
 
FLEKA 110 SA UGRADNJOM kom 35,00 kn
FLEKA 112 SA UGRADNJOM kom 45,01 kn
FLEKA 114 SA UGRADNJOM kom 50,00 kn
FLEKA 120 SA UGRADNJOM kom 60,00 kn
FLEKA 135 SA UGRADNJOM kom 110,00 kn
 
TUBELLES VENTIL SA UGRADNJOM kom 10,00 kn
OSOBNO VOZILO  
GEOMETRIJA KOTAČA PREDNJI KRAJ kom 130,00 kn
GEOMETRIJA KOTAČA ZADNJI KRAJ kom 70,00 kn
KONTROLA GEOMETRIJE KOTAČA kom 70,00 kn
MONOVOLUMEN VOZILO  
GEOMETRIJA KOTAČA PREDNJI KRAJ kom 140,00 kn
GEOMETRIJA KOTAČA ZADNJI KRAJ kom 70,00 kn
KONTROLA GEOMETRIJE KOTAČA kom 70,00 kn
ĐIP VOZILO  
GEOMETRIJA KOTAČA PREDNJI KRAJ kom 180,00 kn
GEOMETRIJA KOTAČA ZADNJI KRAJ kom 70,00 kn
KONTROLA GEOMETRIJE KOTAČA kom 100,00 kn
KOMBI VOZILO  
GEOMETRIJA KOTAČA PREDNJI KRAJ kom 180,00 kn
GEOMETRIJA KOTAČA ZADNJI KRAJ kom 70,00 kn
KONTROLA GEOMETRIJE KOTAČA kom 100,00 kn
SKLADIŠTENJE GUMA ZA SET OD 4 KOMADA PO SEZONI  
  BEZ NAPLATKA 60,00 kn
  Sa NAPLATKOM 80,00 kn
PUNJENJE GUMA DUŠIKOM PO KOTAČU 15,00 kn
RAVNANJE ALUMINIJSKE FELGE 150,00 kn
RAVNANJE ALUMINIJSKE FELGE SA VARENJEM 180,00 kn