Cjenik usluga

ČELIČNA FELGA OD 10-14 COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    15,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    15,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom      5,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      140,000 kn 
ČELIČNA FELGA OD 15-17 COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    15,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    15,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      160,000 kn 
ALUMINIJSKA FELGA 10-16 COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    15,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    15,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      160,000 kn 
ALUMINIJSKA FELGA 17 COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    20,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    20,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      180,000 kn 
ALUMINIJSKA FELGA 18 COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    20,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    20,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      200,000 kn 
ALUMINIJSKA FELGA  19 COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    25,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    25,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      240,000 kn 
ALUMINIJSKA FELGA 20 I VIŠE COLA OSOBNO VOZILO
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    25,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    25,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    15,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      260,000 kn 
RUN FLAT GUME 16 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    20,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    25,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      220,000 kn 
RUN FLAT GUME 17-18 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    30,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    25,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      260,000 kn 
RUN FLAT GUME  19 COLA PA NAVIŠE
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    40,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    30,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      320,000 kn 
ĐIP VOZILO ČELIČNA FELGA 15,16 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    25,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    25,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      240,000 kn 
ĐIP VOZILO ALUMINIJSKA FELGA 15,16,17 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    25,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    25,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      240,000 kn 
ĐIP VOZILO ALUMINIJSKA FELGA 18,19 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    25,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    30,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      260,000 kn 
ĐIP VOZILO ALUMINIJSKA FELGA 20 COLA PA NAVIŠE
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    30,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    30,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      280,000 kn 
KOMBI VOZILO ČELIČNA FELGA 14,15 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    20,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    25,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      220,000 kn 
KOMBI VOZILO ČELIČNA FELGA ,16,17 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    25,000 kn 
BALANS KOTAČA kom    25,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    15,000 kn 
KOMPLET OVIH USLUGA ZA SVA 4 KOTAČA IZNOSI      260,000 kn 
KAMION 17,5 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    50,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    15,000 kn 
KAMION 19,5-22,5 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    80,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    30,000 kn 
TRAKTOR PREDNJA 16 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    30,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    10,000 kn 
TRAKTOR ZADNJA 11.2,12.4-28 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    70,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    20,000 kn 
TRAKTOR ZADNJA 14.9,16.9-28 I SVE DO 32 COLA
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom  100,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    20,000 kn 
TRAKTOR ZADNJA  32 COLA NA VIŠE, KOMBAJN, BAGER
MONTAŽA I DEMONTAŽA GUME kom  150,000 kn 
POSTAVA KOTAČA NA VOZILO kom    20,000 kn 
DEMONTAŽA I MONTAŽA GUME kom    70,000 kn 
POPORAVAK GUME ČELIČNA FELGA kom    60,000 kn 
POPORAVAK GUME ALUMINIJSKA FELGA kom    70,000 kn 
POPORAVAK GUME ĐIP I KOMBI SVE FELGE kom    70,000 kn 
POPRAVAK GUME ZA SKUTER, KOSILICU kom    30,000 kn 
POPRAVAK GUME BICIKL SA POSTAVOM kom    30,000 kn 
POPRAVAK GUME BICIKL  kom    25,000 kn 
POPRAVAK TRAKTORSKE GUME 16 COLA kom    60,000 kn 
POPRAVAK TRAKTORSKE GUME 24 COLA kom    90,000 kn 
POPRAVAK TRAKTORSKE GUME 28 COLA kom  100,000 kn 
FLEKA 110 SA UGRADNJOM kom    35,000 kn 
FLEKA 112 SA UGRADNJOM kom  45,01000 kn 
FLEKA 114 SA UGRADNJOM kom    50,000 kn 
FLEKA 120 SA UGRADNJOM kom    60,000 kn 
FLEKA 135 SA UGRADNJOM kom  110,000 kn 
TUBELLES VENTIL SA UGRADNJOM kom    10,000 kn 
OSOBNO VOZILO
GEOMETRIJA KOTAČA PREDNJI KRAJ kom  140,000 kn 
GEOMETRIJA KOTAČA ZADNJI KRAJ kom    50,000 kn 
KONTROLA GEOMETRIJE KOTAČA kom    70,000 kn 
MONOVOLUMEN VOZILO
GEOMETRIJA KOTAČA PREDNJI KRAJ kom  140,000 kn 
GEOMETRIJA KOTAČA ZADNJI KRAJ kom    50,000 kn 
KONTROLA GEOMETRIJE KOTAČA kom    70,000 kn 
ĐIP VOZILO
GEOMETRIJA KOTAČA PREDNJI KRAJ kom  180,000 kn 
GEOMETRIJA KOTAČA ZADNJI KRAJ kom    70,000 kn 
KONTROLA GEOMETRIJE KOTAČA kom  100,000 kn 
KOMBI VOZILO
GEOMETRIJA KOTAČA PREDNJI KRAJ kom  180,000 kn 
GEOMETRIJA KOTAČA ZADNJI KRAJ kom    70,000 kn 
KONTROLA GEOMETRIJE KOTAČA kom  100,000 kn 
SKLADIŠTENJE GUMA ZA SET OD 4 KOMADA PO SEZONI
BEZ NAPLATKA    80,000 kn 
SA NAPLATKOM    100,000 kn 
PUNJENJE GUMA DUŠIKOM PO KOTAČU  15,000 kn 
RAVNANJE  ALUMINIJSKE FELGE      150,000 kn 
RAVNANJE  ALUMINIJSKE FELGE SA VARENJEM        250,000 kn